Małgorzata Łukasiewicz

ur. 1948

Tłumaczka, eseistka, germanistka. W jej przekładzie ukazało się ok. 90 książek, tłumaczyła m.in. Hansa Georga Gadamera, Jürgena Habermasa, Theodora W. Adorno, Friedricha Nietzschego, Hermanna Hessego, Christine Lavant, Roberta Walsera, Patricka Süskinda, W.G. Sebalda. Autorka książek eseistycznych Robert Walser (1990), Rubryka pod różą (2007, nominacja do Nagrody Literackiej Nike), Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna (2011, nominacja do Nagrody Literackiej Nike), Dziwna rzecz – pisanie (2012), Pięć razy o przekładzie (2017). Laureatka nagrody „Literatury na Świecie”, nagrody Polskiego PEN Clubu, nagrody „Zeszytów Literackich”, nagrody im. Hermanna Hessego, Nagrody Polsko-Niemieckiej, nagrody im. Kazimierza Wyki, nagrody im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

fot. Renata Dąbrowska