Ngo Van Tuong

Przyjechał do Polski w 1983 roku na studia jako stypendysta rządowy. Ukończył budownictwo okrętowe w 1990 roku na Politechnice Szczecińskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Po studiach pozostał w Polsce i mieszka tu nieprzerwanie do dziś. W 2007 roku został obywatelem Polski z nadania prezydenta RP. Imał się różnych zajęć, m.in. handlu obwoźnego, gastronomii – bywał pomocnikiem kucharza, menedżerem, ale też właścicielem barów i restauracji orientalnych.

W latach 2008-2009 współorganizował i przewodził pierwszym protestom Wietnamczyków w Polsce przeciwko właścicielom hal handlowych w Wólce Kosowskiej. Skarga na zakaz demonstracji trafiła najpierw do Trybunału Konstytucyjnego, a potem do samego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – w ten sposób Wietnamczycy przyczynili się do zmiany prawa o zgromadzeniach publicznych w Polsce.

Pisywał na łamach prasy w Wietnamie. Był redaktorem opozycyjnego wobec władzy wietnamskiej miesięcznika Đàn Chim Việt, ukazującego się w Warszawie. Aktywnie działa w różnych organizacjach pozarządowych na rzecz imigrantów, cudzoziemców i integracji. Był aktywnym uczestnikiem seminariów i konferencji zorganizowanych w związku z powstaniem i legislacją dwóch rządowych ustaw dotyczących cudzoziemców. Brał udział w licznych projektach społeczno-kulturalno-artystycznych. W projekcie holenderskiego artysty Aernout Mika „Communitas” wspólnie z aktorami Teatru Dramatycznego przez pięć dni „okupował” Pałac Kultury i Nauki, gdzie spontanicznie wygłosił płomienne przemówienie w odtworzonym prezydium zjazdów PZPR w Sali Kongresowej. W nagrodzonym Wdechą 2006 roku projekcie „Podróż do Azji” był przewodnikiem po wietnamskiej części Stadionu Dziesięciolecia.

Był kandydatem na radnego Warszawy w wyborach samorządowych w 2014 roku. Występował w programach telewizyjnych, grywał w filmach i serialach jako epizodysta i azjatycki statysta. Jest tłumaczem przysięgłym języka wietnamskiego.

foto Jakub Pajewski