Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, wypełniając formularz online lub składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty wydania towaru.

    Twoje dane

    Dane zamówienia

    * pole obowiązkowe