Zaczarowana świątynia

Zaczarowana świątynia

ISBN: 83-918441-1-0

Kup na swiatksiazki.pl

Zaczarowana świątynia to zbiór opowieści, które w zwięzłej, błyskotliwej formie przekazują najważniejsze nauki sufizmu – mistycznego nurtu wyrosłego na gruncie islamu, który przekracza jednak wszelkie religijne doktryny i myślowe schematy.

Dla sufich życie jest podróżą, podczas której człowiek zdobywa rozproszoną po świecie wiedzę o Bogu, o oderwanej od Stwórcy duszy, o własnej egzystencji. Głównym celem sufizmu jest wyzwolenie człowieka z niewoli ego i doprowadzenie go do pełni.

W zbiorze tym Idries Shah zawarł miarodajny, tworzący harmonijną całość przekrój nauki sufickiej. Tradycyjne przypowieści, które suficcy mistrzowie przekazują swoim uczniom z pokolenia na pokolenie zestawił ze swoimi autorskimi opowieściami, odnoszącymi się bezpośrednio do problemów nam współczesnych. Poza wartością historyczną i estetyczną sam autor podkreśla praktyczny wymiar tej literatury.

30,00 

nakład wyczerpany

Brak w magazynie

Polecamy